DTJ VŘESINA

ŠKOLA

Našim zájmem je vést děti ke sportu již od útlého věku, proto historicky pro děti zřizujeme tenisovou školu. Náš program je zaměřený na základní tenisové dovednosti, během kterých se děti naučí základním tenisovým dovednostem, mezi které patří forhend, bekhend, smeč, servis a return. Hlavním trenérem je Jan Hadrych, se kterým spolupracujeme přes více než 10 let. Tréninky probíhají na našich tenisových kurtech, v zimních měsících pak trénujeme ve vytápěné nafukovací hale.

Tenisová škola

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Cena tréninku je od 110Kč / 4 děti ve skupince.
V zimní sezóně je poskytovaná dotovaná cena za kurt v nafukovací hale.
Součásti účasti dítěte v tenisové škole je 1000,- příspěvek a povinnost odpracovat 5 brigádnických hodin / 1dítě. Po odpracování BH bude rodiči připsán kredit v hodnotě 1000,- v DTJ rezervačním systému.

Příspěvek se zasílá na účet DTJ Vřesina
DTJ115-1343880227/0100, variabilní symbol 20202021, popis - jméno dítěte.